Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт 

Эрдэнэбилэгийн Баасанцэрэн

Эрдэнэбилэгийн Баасанцэрэн

Монгол Улсын тэргүүлэх зэрэгтэй багш

Боловсрол

2004 – 2008: Монгол Улсын Их Сургууль, НШУС - Түүх нийгмийн багш, Судлаач /Бакалавр/

2009 – 2012: Монгол Улсын Их Сургууль, ХЗС - Эрх зүйч /Бакалавр/

2013 – 2015: ШУТИС, ОУДБСТ - Боловсролын удирдлага, судлал /Магистр/

2019 - МУБИС, БоСС – Боловсрол судлал /Докторант/

Ажилласан байдал

2009 – 2014: “Амгалан цогцолбор” дунд сургууль

2014 – 2016: БСШУЯ-ны харьяа “Шинэ Эрин” олон

улсын лаборатори сургууль

2016 – 2017: “Сант” сургууль

2017 – 2019: “Монгол Билиг Оюун ” сургууль

2018: Нийгмийн сэтгэл судлалын дээд сургууль

2019: ХУД-ийн лаборатори 115-р сургууль

Амжилт

-Мэргэжлийн олимпиад: Дүүрэг бүсээс 8 удаа шалгарсан, Нийслэлд 6 удаа орсноос олимпиадын хошой аварга 2015 2016 , хүрэл медаль 2014 тус тус хүртсэн. Улсын олимпиадын аварга 2016, Тусгай байр 2017, 4 ба 8-р байранд шалгарч байсан.

-Сурган хүмүүжүүлэх эрдэм шинжилгээний хуралд: Сүхбаатар дүүргийн аварга 2016

-2017 онд багаараа Хан Уул дүүргийн аварга, нийслэлийн 3-р байр, Улсын 3-р байрны шагналт.

-2018 онд багаараа Хан Уул дүүргийн аварга, нийслэлийн аварга, Улсын 3-р байрны шагналт.

-2019 онд багаараа Хан Уул дүүргийн дэд аварга, нийслэлийн дэд аварга,

-2019 онд Мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд дүүрэг нийслэлийн аварга

Баатарын Ариунаа

Баатарын Ариунаа

Магистр зэрэг, Тэргүүлэх багш

Боловсрол МУИС математикийн багш

ХУИС боловсрол судлалын магистр

Удирдлагын академи Иргэний болон нйигмийн мэргэшсэн менежер

Үндэсний болон нийслэлийн сургагч багш

Ажилласан байдал: 2003-2006 “Олонлог-Төв” сургууль, багш

2006-2008”Их засаг лицей” сургууль, багш

2008-2009 ГАА “Хантайшир-Эрдэм” ЦС сургалтын менежер

2009-2014  ГАА-ийн БСУГ мэргэжилтэн

2014 оноос хойш БЗД-ийн 33-р сургууль багш

Бүтээл

ЭЕШ 2011-2013 эмхэтгэл, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 6-р ангид судлах бодлого дасгалын эмхэтгэл, Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүйн зөвлөмжийн баг

Сайнжаргалын Нямсүрэн

Сайнжаргалын Нямсүрэн

-Үндэсний сургагч багш;
-Нийслэлийн сургагч багш;
-2017 оноос хойш нийслэлийн зөвлөх багш аар ажиллаж байна;

Нийслэлийн 24-р сургууль