logo2_edited.png

Бүртгүүлэх

  • Бүтэн өнчин болон хүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 100% хувь хөнгөлөлт эдлэнэ.

  • Хагас өнчин болон хөнгөхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй бол 50% хувь хөнглөлт эдлэнэ.

/Хороо болон багын тодорхойлолтоо бидэнтэй холбогдон илгээн үү/

Бүртгүүлсэнд баярлалаа!