Наранбаатарын нарандаваа

Заах аргач зэрэгтэй багш

Наранбаатарын нарандаваа