Амартөрийн Төгсжаргал

Амартөрийн Төгсжаргал

Боловсрол: Хятад хэлний HSK4  шалгалтын online  хичээл 

Хятад улс Шанхай хот Northeast  Normal University  докторант  

Ажилласан байдал:Эрдмийн гүүр, Элит бүрэн дунд сургуулийн Хятад хэлний багш 

Амжилт:

2018-2020 Хятад хэлийг суралцаж байгаа залуусыг Хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалт буюу HSK1 HSK2 HSK3 HSK4 HSK5  анхан дунд ахисан шатнуудад 100 орчим хүүхдийг оноонд нь хүргэж шалгалтад тэнцүүлж байсан