Баатарын Ариунаа

Баатарын Ариунаа

Боловсрол МУИС математикийн багш

ХУИС боловсрол судлалын магистр

Удирдлагын академи Иргэний болон нйигмийн мэргэшсэн менежер

Үндэсний болон нийслэлийн сургагч багш

Ажилласан байдал: 2003-2006 “Олонлог-Төв” сургууль, багш

2006-2008”Их засаг лицей” сургууль, багш

2008-2009 ГАА “Хантайшир-Эрдэм” ЦС сургалтын менежер

2009-2014  ГАА-ийн БСУГ мэргэжилтэн

2014 оноос хойш БЗД-ийн 33-р сургууль багш

Багшийн тухай баримтууд 

Амжилт

Илтгэлийн уралдаан дүүрэгт 1,2-р байр, нийслэлд тусгай байр

Бүтээл

ЭЕШ 2011-2013 эмхэтгэл, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 6-р ангид судлах бодлого дасгалын эмхэтгэл, Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих арга зүйн зөвлөмжийн баг

Шавь нартаа хэлэх дуртай үг

Сурснаа бусаддаа зааж байж 90% мэдлэгтэй болно


Багшийн туслах аппликейшн дээр зааж байгаа хичээл

9,12-р ангийн математик, ЭЕШ математик