Б.Алтанзул

Б.АлтанзулТэргүүлэх Бакалавр


Контент:

ЭЕШ-нд зориулсан Монгол хэлний хичээлүүд. Ахлах сургуулиа төгсөж буй сурагч нартаа зориулан ЭЕШ-ын хичээлүүдийн контентыг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш нартай хамтран бэлтгэсэн.