Г.Ариунболд

Г.Ариунболд

Г.Ариунболд

Сургууль: Оргил 

Мэргэжлийн зэрэг: байхгүй

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Амжилт: Дүүргийн олимпиад 2017-2019 онд 3 мөнгө, 1 хүрэл

               Нийслэлийн олимпиадад 2018, 2019 онд 2 мөнгө, 2017 онд 1 хүрэл