Жадамбагийн Энхтуяа

Жадамбагийн Энхтуяа

Боловсрол: 1995 онд МУИС-ийн Ховд дах салбар. 2013 онд Ховд их сургуулийн магистр

Ажилласан байдал: 

1995 онУвс аймгийн 1-р 10 жилд  биологийн багш 

1996 он  Архангай аймгийн Хашаат сумын 10 жилийн сургуульд биологи –газарзүйн багш 

2005-2011 онд Өвөрхангай аймгийн 2-р сургууль   Газарзүйн багш

2012 оноос  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургуульд биологи-газар зүйн багш

Амжилт:

 2010 онд Өвархангай аймгийн Газарзүйн  багш нарын олимпиадад  3-р байр эзэлсэн.

2017 онд ХУД-ийн Биологийн багш нарын олимпиадад 1-р байр эзэлж, нийслэлийн биологийн багш нарын олимпиадад амжилттай оролцсон.

2017 онд ХУД-ийн Байгалийн ухааны  багш нарын ур чадварын уралдаанд тэргүүн байр  

2018 онд ХУД-ийн Биологийн багш нарын олимпиадад 3-р байр эзэлж,

2018 онд ХУД-ийн Биологийн  багш нарын ур чадварын уралдаанд тэргүүн байр  

2018 онд Нийслэлийн биологийн багш нарын ур чадварын уралдаанд  тэргүүн байр  тус тус эзэлсэн. 

2019 онд ХУД-ийн Хими-Биологийн багш нарын илтгэлийн уралдаанд 3-р байр эзэлсэн.

Шагналууд:

2014 онд Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын  “Хүндэт өргөмжлөл”

2015 онд Нийслэлийн ИТХ, Засаг даргын Индексийн урамшуулал

2016 онд БСШУЯ-ны  “Боловсролын тэргүүний ажилтан”

2017 онд Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  “Хүндэт өргөмжлөл”

2017 онд Хан –Уул дүүргийн 34-р сургуулийн “Шилдэг багш”-аар тус тус шагнагдсан.

2018 онд Хан –Уул дүүргийн Биологийн  “Шилдэг багш”

2019 онд Нийслэлийн “Шилдэг багш”

2019 онд Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  “Өргөмжлөл” , мөнгөн шагнал

Бүтээл:

2010 онд “Газар зүйн хичээлийн бодлого,  дасгал” сэдэвт гарын авлага

2012 онд “Нэгж хичээлийн тестүүд” сэдэвт гарын авлага

2013 онд “Биологийн нэр томъёоны тайлбар” сэдэвт гарын авлага

2014 онд “Хүн ба Байгаль-5” сурах бичиг ба багшийн номын агуулгын редактор

2014 онд “Тулгуур дохионы аргаар сурагчдыг хөгжүүлэх нь” сэдэвт илтгэлийг дүүргийн мэргэжлийн багш нарын дунд  уншсан

2015 онд “Ажлын хуудас бэлтгэх явцад, багш ажлын байрандаа хөгжих нь” сэдэвт илтгэл

2017 онд “Ухаарч унших нэг арга” сэдэвт илтгэлийг дүүргийн мэргэжлийн багш нарын дунд уншсан.


Багшийн туслах аппликейшн дээр зааж байгаа хичээл:

9-р анги Биологи