Сайнжаргалын Нямсүрэн

Сайнжаргалын Нямсүрэн

Бүтээл

2012 онд Нийслэлийн гадаад хэлний хөтөлбөр

2017 онд Монгол Тэмүүлэл сургуулийн элсэлтийн шалгалтын тест

2019 онд БҮТ-ийн суурь боловсролын тест