Сүхбаатарын Эрдэнэсүх

Сүхбаатарын Эрдэнэсүх

Боловсрол: 

НУДС-Түүхийн багш


Ажилласан байдал: 

2008-2012 Дорноговь аймгийн ЕБС-Түүх нийгмийн багш

2012оноос хойш ХУД 115-р сургууль