С.Батдорж

С.Батдорж

Сургууль: Улаанбаатар ЕБС

Мэргэжлийн зэрэг: Заах аргач

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

 Амжилт:  Ур чадварын уралдаан

2015-2016 дүүргийн шагналт байр 

2014 онд тэргүүн байр

2016 онд тэргүүн байр

2018 онд хүрэл

2019 онд нийслэлд мөнгө