Хөхөөгийн Эрдэнэтулга

Хөхөөгийн Эрдэнэтулга

Боловсрол

Амжилт:

Дүүрэг нийслэлийн ур чадварын уралдааны аварга 

Нийслэлийн Эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр 

Бүтээл: Монголын түүх 10, 11-р ангийн сурах бичиг зохиогч 

“Түүх” багшийн ном 

Сургалтын хөтөлбөр суралцахуйн удирдамж 
Ажилласан байдалАмжилт


Бүтээл