Эрдэнэбилэгийн Баасанцэрэн

Эрдэнэбилэгийн Баасанцэрэн

Боловсрол

1994 – 2004: БЗД, 84-р дунд сургууль

2004 – 2008: Монгол Улсын Их Сургууль, НШУС - Түүх нийгмийн багш, Судлаач /Бакалавр/

2009 – 2012: Монгол Улсын Их Сургууль, ХЗС - Эрх зүйч /Бакалавр/

2013 – 2015: ШУТИС, ОУДБСТ - Боловсролын удирдлага, судлал /Магистр/

2019 - МУБИС, БоСС – Боловсрол судлал /Докторант/


Ажилласан байдал

2009 – 2014: “Амгалан цогцолбор” дунд сургууль

2014 – 2016: БСШУЯ-ны харьяа “Шинэ Эрин” олон

улсын лаборатори сургууль

2016 – 2017: “Сант” сургууль

2017 – 2019: “Монгол Билиг Оюун ” сургууль

2018: Нийгмийн сэтгэл судлалын дээд сургууль

2019: ХУД-ийн лаборатори 115-р сургууль


Амжилт

-Мэргэжлийн олимпиад: Дүүрэг бүсээс 8 удаа шалгарсан, Нийслэлд 6 удаа орсноос олимпиадын хошой аварга 2015 2016 , хүрэл медаль 2014 тус тус хүртсэн. Улсын олимпиадын аварга 2016, Тусгай байр 2017, 4 ба 8-р байранд шалгарч байсан.

-Сурган хүмүүжүүлэх эрдэм шинжилгээний хуралд: Сүхбаатар дүүргийн аварга 2016

-2017 онд багаараа Хан Уул дүүргийн аварга, нийслэлийн 3-р байр, Улсын 3-р байрны шагналт.

-2018 онд багаараа Хан Уул дүүргийн аварга, нийслэлийн аварга, Улсын 3-р байрны шагналт.

-2019 онд багаараа Хан Уул дүүргийн дэд аварга, нийслэлийн дэд аварга,

-2019 онд Мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд дүүрэг нийслэлийн аварга

Багшийн тухай баримтууд

-Нийгмийн ухааны эрдэм шинжилгээний илтгэл (2018,2019) 3-р байр

-2011-2019 Нийгэм, Түүхийн хичээлийн дүүрэг, нийслэл, улсын олимпиадуудад хүүхдүүдээ бэлдэн 1 алт, 3 мөнгө, 2 хүрэл

-2019 ХУД-ын Түүх, Нийгмийн багш сурагчийн амжилтаар багаараа тэргүүн байр эзэлсэн

-Дүүрэг хот сургуулийн нэрэмжит олимпиадаас 30 гаруй сурагч медаль хүртсэн

-2020 Багшийн туслах цахим сургалтад хамрагдсан 7 сурагч ЭЕШ-д 800 оноо авсан

Бүтээл

1. Багш ажлын байран дээрээ хөгжих нь лаборатори сургуулийн нийгмийн ухааны багшийн жишээн дээр 2015он – Сурган хүмүүжүүлэх илтгэл

2. Цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглаж сурагчдын төлөвшил хандлагад нөлөөлөх нь 2016он – Сурган хүмүүжүүлэх илтгэл

3. Музейн үзмэрийг сургалтад цахим хэрэгдэхүүнээр ашигласан туршлага, үр дүн 2017 – сурган хүмүүжүүлэх илтгэл хамтын бүтээл

4. Нийгмийн ухааны сургалтанд нээлттэй эхүүдийг ашигласан туршлага үр дүн 2018 – Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл

5. Сурагчдын ялгаатай байдлыг үл харгалзан нийгмийн ухааны сургалтыг амжилттай хэрэгжүүлэх боломж 2019 – Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл


Багшийн туслах аппликейшн дээр зааж байгаа хичээл

- 11 дүгээр ангийн Нийгмийн хичээл