Э.Булган-Эрдэнэ

Э.Булган-Эрдэнэ

Мэргэжлийн зэрэг: Тэргүүлэх 

Боловсролын зэрэг: Бакалавр


Контент:

ЭЕШ-нд зориулсан Нийгмийн ухааны хичээлүүд. Ахлах сургуулиа төгсөж буй сурагч нартаа зориулан ЭЕШ-ын хичээлүүдийн контентыг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш нартай хамтран бэлтгэсэн.


Хичээлийн тоо: 82

Үргэлжлэх хугацаа: 861 мин 41 сек